Proizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih in se želite vključiti v sistem ravnanja z odpadno embalažo?

Želite na nezapleten način skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo?
Želite izpolniti svoje zakonodajne obveznosti?

Naša embalažna shema je prava rešitev za vas!


Sklenite pogodbo v treh korakih:

1 Korak 1: Vnos podatkov
2 Korak 2: Ponudba
3 Korak 3: Prenos Pogodbe

Prosimo, vnesite vaše podatke.

Polja označena z * so obvezna.

Pokličite nas v primeru vprašanj:

01 560 91 50

SL
Kontaktna osebe / Oseba zadolžena za poročanje količin
obvestilo o napaki
Prosimo, preverite svoje vnose v poljih, označenih z rdečo!
Vrsta embalaže in embalažnega materiala

Zavezanci, ki dajo na trg manj kot 1t embalaže na leto, plačajo letni pavšal.

Izračun letnega pavšala:

Embalažnina 200 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji) 40 EUR
SKUPAJ za plačilo 240 EUR

Embalažnina

Predvidena količina/napoved embalaže dane na trg RS v letu 2022

1
Papir in karton
kg
2
Plastika, razen PVC
kg
2.1
PVC
kg
3
Les
kg
4
Železo in jeklo
kg
4.1
Aluminij
kg
5
Steklo
kg
6.1
Kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu, prevladujoč material papir ali karton)
kg
6.2
Kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu, prevladujoč material plastika)
kg
6.2.1
Drugo (Keramika)
kg
6.2.2
Drugo (Tekstil)
kg
6.2.3
Drugo (Materiali biološkega izvora)
kg
6.2.4
Drugo (Les, Pluta)
kg
7
Nevarna embalaža (Embalaža, ki vsebuje nevarne materiale)
kg
Skupna količina
0,000
kg

Ponudba:

Zavezanci, ki dajo na trg manj kot 1 t embalaže na leto, plačajo letni pavšal.

Izračun letnega pavšala:

Zavezanci, ki dajo na trg več kot 1 t embalaže na leto, prejmejo informativni izračun letne embalažnine

Embalažnina
1
Papir in karton
0,000
kg
2
Plastika, razen PVC
0,000
kg
2.1
PVC
0,000
kg
3
Les
0,000
kg
4
Železo in jeklo
0,000
kg
4.1
Aluminij
0,000
kg
5
Steklo
0,000
kg
6.1
Kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu, prevladujoč material papir ali karton)
0,000
kg
6.2
Kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu, prevladujoč material plastika)
0,000
kg
6.2.1
Drugo (Keramika)
0,000
kg
6.2.2
Drugo (Tekstil)
0,000
kg
6.2.3
Drugo (Materiali biološkega izvora)
0,000
kg
6.2.4
Drugo (Les, Pluta)
0,000
kg
7
Nevarna embalaža (Embalaža, ki vsebuje nevarne materiale)
0,000
kg
Skupna količina
0,000
kg
Embalažnina
100,00 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji)
20,00 EUR
SKUPAJ za plačilo
120,00 EUR

osnovni podatki

Kratki naziv podjetja*
-
Dolgi naziv podjetja
-
Država*
SI
Poštna številka*
-
Ime zakonitega zastopnika*
-
Kraj*
-
Ulica*
-
Telefon*
-
Fax
-
Email
-
Davčna številka*
SI-
Matična številka*
-
Kontaktna osebe / Oseba zadolžena za poročanje količin
Ime*
-
Priimek*
-
Telefon *
-
Mobilni telefon
-
Email
-

Zavezanci, ki dajo na trg manj kot 1 t embalaže na leto, plačajo letni pavšal.

Izračun letnega pavšala:

Informativni izračun letne embalažnine za zavezance, ki dajo na trg več kot 1t embalaže na leto

Letno napovedno poročilo

Embalažnina
1
Papir in karton
0,000
kg
2
Plastika, razen PVC
0,000
kg
2.1
PVC
0,000
kg
3
Les
0,000
kg
4
Železo in jeklo
0,000
kg
4.1
Aluminij
0,000
kg
5
Steklo
0,000
kg
6.1
Kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu, prevladujoč material papir ali karton)
0,000
kg
6.2
Kompoziti (ločeno po vrsti materiala, ki glede na maso prevladuje v kompozitu, prevladujoč material plastika)
0,000
kg
6.2.1
Drugo (Keramika)
0,000
kg
6.2.2
Drugo (Tekstil)
0,000
kg
6.2.3
Drugo (Materiali biološkega izvora)
0,000
kg
6.2.4
Drugo (Les, Pluta)
0,000
kg
7
Nevarna embalaža (Embalaža, ki vsebuje nevarne materiale)
0,000
kg
Skupna količina
0,000
kg
Embalažnina
0,00 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji)
0,00 EUR
SKUPAJ za plačilo
0,00 EUR

Letni pavšal

Embalažnina
200 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji)
40 EUR
SKUPAJ za plačilo
240 EUR

Način plačila

Prosimo, preverite svoje podatke. S klikom na gumb “Potrjujem svoje podatke” podatkov ne bo več mogoče spreminjati.
V naslednjem koraku lahko natisnete pogodbo in letno napoved količin.

S klikom na gumb »Potrjujem svoje podatke« se strinjate s hrambo podatkov v sistemu podjetja Interseroh za obdobje treh let. Vaših podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

NAZAJ

S klikom na gumb »prenos pogodbe« boste prenesli pogodbo. Pogodbo lahko natisnete in shranite.

Podpisano pogodbo pošljite na e-naslov podpora@interseroh.si ali na naslov Interseroh d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Pogodba je informativnega značaja in vas ne zavezuje k podpisu.

Podpisano pogodbo pošljite na e-naslov podpora@interseroh.si ali na naslov Interseroh d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Pogodba je informativnega značaja in vas ne zavezuje k podpisu.